2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 31

5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Biçimbilgisel Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Ayşegül Yılmaz)
2. Erken Dönem Pragmatik Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Seda Esersin)
3. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Pragmatik Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Seda Esersin)
4. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Gelişim Alanındaki Geriliklerin İncelenmesi (Gökçe Bozdoğan, Asuman Küçüköner)