1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22


4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim: 
1.  Bir Mesleki Gelişim Yaklaşımı Olarak Uygulama Temelli Koçluk (Salih Rakap, Sinan Kalkan)

5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Değerlendirmeler (Halil Tayyip Uysal)
2. Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişkinin İncelendiği Güncel Araştırma Sonuçları (Tevhide Kargın, Birkan Güldenoğlu, Reşat Alatlı, Hilal Gengeç)
3. Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişki (Tevhide Kargın, Birkan Güldenoğlu, Reşat Alatlı, Hilal Gengeç)