1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi (Avşar Ardıç, Seray Olcay Gül)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerilerinin Sergilenen Vücut Bölgesine Dayalı Olarak İncelenmesi (Işık Akın Bülbül, Selda Özdemir)
3. Özel Eğitim Kurumlarinda Görev Yapan Eğitimcilerin Eğitsel Tani Ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Neriman Aral, Figen Gürsoy, Burçin Aysu)