2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 30

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Geç İşitsel Uyarılmış Potansiyeller: P100 (Nurdan Cankuvvet Aykut, Merve Çinar)
2. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Gelişim (Gülefşan Özge Kalaycı, Nurdan Cankuvvet Aykut)
3. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Farkındalık Becerileri (Gülefşan Özge Kalaycı, Nurdan Cankuvvet Aykut )
4. 7. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Sözdizimsel Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Ayşegül Yılmaz)