2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 29

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı (Nurdan Cankuvvet Aykut, Merve Çinar)
2. Erken Çocuklukta Odyolojik Değerlendirme: Davranım Testleri (Nurdan Cankuvvet Aykut)
3. Erken Çocuklukta Odyolojik Değerlendirme: Objektif Testler (Nurdan Cankuvvet Aykut)