2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 28

10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapilmiş Doktora Çalışmalarinin İncelenmesi (Özge ÜNLÜ, Nevin Güner Yıldız)
2. Türkiye'de Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi (Emre Ünlü)
3. Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Yaratıcılık: Uzman Görüşleri ( N. Nazlı Özdemir, Bilge Bal-Sezerel, Nilgün Kirişçi, Selin Bozbey-Esmeroğlu)
4. Okul Öncesi Dönemde Hedeflenmeyen Bilgi Öğretimi: Alanyazın Taraması ve Betimsel Analiz (Serap Doğan)
5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Fiziksel Aktivite ve Çocuk Ruh Sağlığı (Pınar Uran)