Erken Müdahale Problem Çözme Aracı - Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması-Çocuk ve Genç (ICF-CY)

Düzenleyen: Dr. D. Melek Er-Sabuncuoğlu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Çalıştay Ücreti: 150 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Amaç
•    Erken Müdahale çalışmaları yürüten uygulayıcı, yönetici, akademisyen ve politika yapıcıların, alan uygulamaları ile akademik çalışmalarına yeni bir bakış açısı sunmak,
•    Uluslararası düzeyde kullanılan bir sınıflandırma aracı (ICF-CY) sayesinde erken müdahale alanında kullanılan evrensel dilin kazanımını, disiplinler arası çalışmalarda ortak dil kullanımının sağlanmasını böylelikle çocuğun ve ailen sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmalarına katkıda bulunmak,
•    Erken Müdahale alanında yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetlerde niteliğin arttırılmasını desteklemektir.

Konu
•    Erken Müdahale Problem Çözme Aracı olarak ICF-CY hakkında bilgi vermek,
•    Online erişimle kullanılabilen ücretsiz “Uygulama Çevirmeni”nin öğretimi.

Hedef kitle
Özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri ile çalışan tüm akademisyen, uygulayıcı, yönetici ve politika yapıcılar (Öğretmenler, Çocuk Gelişimciler, Özel Eğitimciler, Fizyoterapistler vb.).

Süre
2 oturum ve toplam 3 saat.

Katılımcılardan beklenen ön koşullar
0-18 yaş grubundaki özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmış veya halen çalışıyor olmak.
Çalıştay sırasında online uygulama yapabilecekleri tablet veya tercihen dizüstü bilgisayarlarının bulundurulması.

Çalıştay konularını içeren ayrıntılı içerik
İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, WHO 2001), sadece yetersizlikler ve kısıtlılıkların tanımlanmasında değil aynı zamanda özel gereksinimi olan bireylerin yeterlilik ve becerilerinin belirlenmesinde de kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Ebeveyn ve farklı alanlardaki profesyonellerin (Çocuk Gelişimciler, Eğitimciler, Hemşireler, Hekimler, Psikologlar, Terapistler) ortak dil kullanmasını sağlayan bir tamamlayıcıdır. Dünyada özel gereksinimi olan bireylere ve çocuklara verilen eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde kullanımı gün geçtikçe artmakta olan sınıflandırmaya sayesinde, erken müdahale sürecinde görev alan tüm profesyoneller ile ailenin ortak dil kullanımı ile birlikte çocuğun ve ailenin çevresel değerlendirmesinin hizmetlere katılması mümkün olmaktadır.
ICF-CY, özel gereksinimi olan çocuk ve gençler için transdisipliner hizmetler bağlamındaki tanı, değerlendirme ve dokümantasyonda anahtar yetkinliklerin güçlendirilmesini hedefler. Ayrıca, ICF-CY ebeveynlere problem çözme aracı sunar ve ebeveynin çocuğun tedavi, terapi ve eğitim programına tam katılımlarına olanak tanır.

ICF-CY Uygulama Çevirmeni, kişisel verilere ulaşmadan, ICF-CY’nin klinik uygulamalarda (hikaye alma, değerlendirme, durum tespiti, tanılama, tedavi ve eğitim/rehabilitasyon planı) kullanımını arttıracak elektronik bir araçtır. Online bir uygulama olan araç, “içeriğe duyarlı arama fonksiyonları” aracılığıyla kullanıcının diğer profesyonellerin deneyim ve bilgilerine erişime olanak sağlar.

Çalıştay süresince yapılması planlanan etkinliklerin özeti
Birinci Oturum; ICF-CY hakkında tarihsel süreç ve kavramsal çerçeve ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.
İkinci Oturum; “ICF-CY Uygulama Çevirmeni” katılımcılara tanıtılacak ve online uygulamalar yapılacaktır.