2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 26

8- Erken Çocuklukta Uygulamada Kültürel ve Dilsel Farklılıklar:
1. Erken Çocukluk Eğitimine Devam Eden Suriyeli Sığınmacı Çocukların Okul Deneyimlerinin İncelenmesi ( Zeynep Avcı, Mehmet Nur Tuğluk)
2. Sosyal Adaletin Sağlanması Açısından Okul Öncesi Özel Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Sorunu: Yetkinlik Yaklaşımı ( Zeycan Özdan)
3. Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Suriyeli Ailelerin Çocuklarının Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Problemler (Ebru Karakuş Özdemir, Esra Ömeroğlu)
4. Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Kültür Farklılıklarına Dayalı Öğretimsel Düzenlemeler Hakkında Öğretmen Görüşleri (Nilay Kayhan, Necla Işıkdoğan Uğurlu)