2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 24

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. 5-6 Yaş Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Sesbilgisel Farkindalik ve Dil Ölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hacı Yusuf Parlak)
2. Okul Öncesi Dönemindeki Öğrencilerin Sözel ve Görsel Potansiyel Endekslerinin Karşılaştırılması: ASİS Örneklemi ( Selin Bozbey-Esmeroğlu, Nilgün Kirişçi, Nazmiye Nazlı Özdemir, Bilge Bal-Sezerel)
3. Özel Eğitim Tanısı Bulan ve Bulunmayan Erken Çocukluk Dönemi Çocuklarının Okul ve Evdeki Davranış Analizleri ve Sosyal Yeterlik Düzeyleri (Meral Melekoğlu)
4. Erken Çocuklukta Özel Yeteneği Tanılama (Bilge Bal Sezerel, Nazmiye Nazlı Özdemir, Selin Bozbey Esmeroğlu, Nilgün Kirişçi)
5. Erken Yaşta Koklear İmplant Uygulanan Çocuklarda Sözel Çalışma Belleği, Sözcük Dağarcığı, Konuşma Anlaşılırlığı ve Katılımcı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler (Hatice AKÇAKAYA, Murat DOĞAN,  Selhan GÜRKAN, Özge KOÇAK, Esra YÜCEL)