2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 23

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Adaptif Davranış Değerlendirme Sistemi 3 (Adaptive Behavior Assessment System-ABAS-3)’ ün Türkçeye Uyarlaması ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması (Sibel Atlı, Gülen Baran)
2. Erken Müdahale Alanında Çocuk Tanıma Aracı-ICF-CY (Melek Er Sabuncuoğlu)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Replikli Öğretim ve Tolkido Kullanımı (Gökhan İnce, Ali Kaymak, Can Yıldız)