2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme Becerileri İle Sözel Olmayan Bilişsel Yetenek Arasindaki İlişkinin İncelenmesi (Ahmet Bildiren)
2. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Yüksek Riskli Yenidoğanların Genel Profilinin, İşitme ve Dil Gelişimi Özelliklerinin Araştırılması  (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)
3. Koklear İmplantli Çocukların Konuşma Anlaşilabilirliği Üzerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi (Mehmet Çakır, Figen Başar)
4. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Takip Edilen Yenidoğanların Erken Müdahale Süreci Kapsamında Işitme ve Dil Gelişimi Sonuçları (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)