2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Kaygı Düzeylerinin Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7) Testi ile İncelenmesi (Pınar Akbulut, Akbar Vatankhahi)
2. Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişması (Şehnaz Ceylan, Özlem Gözün Kahraman, Pelin Ülker Atav, Nida Kılınç)
3. Otizmli Bireye Sahip Ebeveynlerin Tanılama Sürecine İlişkin Görüş Ve Önerileri (Abdulkadir Kocaoğlu)