2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemi Otizm Taramasinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi (Özlem Gözün Kahraman, Mücahit Yuvacı)
2. Erken Müdahale Kapsamında Taranan 0-72 Aylık Çocuklarda Gelişimsel Gecikmelerin Gelişim Alanlarına Göre İncelenmesi (Pınar Bayhan, Hülya Tercan)
3. Türkçe Fonolojik Farkındalık Testi (FFT): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ( Deniz Kazanoğlu, Özlem Ünal-Logacev, Murat Doğan)
4. Serebral Palsili Çocuklarda Dengenin Fonksiyon ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi İle İlişkisinin İncelenmesi (Pelin Atalan, Metin Selmani, Ata Elvan, Merve Kurt, Tülay Tarsuslu Şimşek)
5. Konuşma Sesi Bozukluğu Müdahalesinde Aile Katılımına Genel Bakış (Deniz Kazanoğlu, Şükriye Kayhan Aktürk)