2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemindeki Öğrencilerin Özel Gereksinimi Olan Bireyleri Kabul Düzeylerinin İncelenmesi (Deniz Tekin Ersan, Seda Ata, Sinem Kaya)
2. 0-4 Yaş Arasi Çocuğa Sahip Özel Eğitim Öğretmenlerinin Doğacak Olan veya Doğmuş Çocukları ile İlgili Endişelerinin Belirlenmesi (Mesut Önder, Alpaslan Karabulut)
3. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Gelişimi Birimine Yönlendirilen Konsültasyonların Değerlendirilmesi ( Oğuz Emre, Ayşe Gül Uyar, Zekeriya Çalışkan)
4. Erken Çocukluk Dönemi Rehabilitasyon Programında Motivasyonla İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi (Merve Kurt, Tülay Tarsuslu Şimşek)