2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemi İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirme Protokolü Geliştirme Süreci (Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Hatice Bakkaloğlu)
2. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Eğitsel Değerlendirme Protokolü Geliştirme Süreci (Hatice Bakkaloğlu, Zeynep Bahap Kudret, Burcu Kılıç Tülü)
3. Yenilenmiş Anne Bekçiliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Arzu Aydın,Güleycan Akgöz Aktaş)

7- Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular:
1. Erken Çocuklukta Erken Müdahale: Ne Biliyoruz? (Rengin Zembat, Ezgi Akşin Yavuz, Hilal İlknur Tunçeli)