2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Beş-Altı Yaş Çocukların Sosyal Problem Çözme Davranışları İle Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Filiz AKkdoğan)
2. 4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi (Tüba Küçük Doğaroğlu, Funda Acarlar)
3. Okuma Başarısını Yordayan Okul Öncesi Dönemdeki Dil Becerilerinin İncelenmesi (Şaziye Seçkin Yılmaz)