2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Gelişimsel Farklılıkları Olan Çocukların Ailelerinin Çocukları ile Oynama Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Esin Dibek)
2. Bebeklik Döneminde Gelişimi Destekleyici Erken Müdahale Programının Anne Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi (Şehnaz Ceylan, Elif Türk, Pelin Ülker Atav)
3. Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin, Çocuklarının Cinselliği Hakkındaki Görüşleri: Kalitatif Bir Çalışma Örneği (Nur Elçin Boyacıoğlu, Zeynep Dilşah Karaçam, Neslihan Keser Özcan, Onur Sert)
4. Okul Öncesi Özel Eğitim Alanında Yapılan Aile Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi (Hülya Ceren Tutuk, Hasan Gürgür)