2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. 3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Stresine İlişkin Görüşleri (Fatoş Bulut Ateş)
2. Erken Çocukluk Döneminde Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) Bir Vaka Çalışması (Rahime Gökboğa,  Ayşe Tuba Ceyhun)
3. OSB Tanısı Olan veya OSB Riski Sergileyen Çocukların Anne ve Babalarının 0-24 Aylık Gelişim Dönemine Yönelik Gözlem ve Görüşleri (Seda Karakaşoğlu, Selda Özdemir)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Çağı Döneminde Çocuklarda Adenoidektomi Sonrası Konuşma Becerilerinin ve Okula Devam Durumlarının Değerlendirilmesi (Özlem Naciye Şahin)