2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13

4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim:
1. Psikolojik Danışman Adaylarının Okul Öncesi Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Fatoş Bulut Ateş)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip oldukları Bireysel Farklılıkların (Psikososyal Özelliklerin) Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi (Atiye Adak Özdemir; Burcu Özdemir Beceren; Fatma Özge Ünsal; Hilal İlknur Tunçeli)
2. Erken Çocuklukta Kaynaştırma: 
1. 
Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya İlişkin Durum Çalişması ( Oğuz Keleş, Ayperi Dikici Sığırtmaç)