2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Saldırganlık Eğilimlerinin Ebeveyn Davranışları ile İlişkisi (Gamze Er Vargün, Serap Akgün)
2. Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Uygulamalarında Aile Katılımı Modeli (Emine Yilmaz, Ezgi Aylin Erkut, Özgür Konuk)
3. Engelli Çocuğu Kabullenme: Annelerle Nitel Bir Çalışma (Cem Tümlü, Ramazan Akdoğan)
4. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Üzerinde Dolaylı Bir Faktör Olarak Ailenin Psikolojik Sağlığı (Cem Tümlü, Ramazan Akdoğan, İbrahim Halil Diken)