2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Gelişimsel İzlem Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Bağdagül Sarıdaş, Gülen Baran)
2. Özel gereksinimli Bireylere Yönelik Olarak Öğretmenlerin ve Anne/babaların Temel Fizyoloji ve İlkyardım Bilgisi Düzeyi. Ne Yapılabilir?  (Gökhan Kuş)
3. Engellere Duyarlı Çocuklar Yetiştirme (Seda Ata, Deniz Tekin Ersan)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Tek-denekli Araştırma Desenleriyle Yürütülmüş Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS) Uygulamalarını Karşılaştıran Araştırmaların Sistematik Gözden Geçirilmesi ve Meta Analizi (Orhan Aydın, İbrahim Halil Diken)