2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Erken Çocukluk Döneminde Rutin Temelli Öğretim Yaklaşımlarının Uygulandığı Çalışmaların İncelenmesi (Gizem Ergin, İbrahim Halil Diken )
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Beceri Gelişiminde Kullanılan Uygulamaların Tek Bir Müdahale Paketi Olarak Kullanım Örneği (Onur Emre Kocaöz)
3. Etkili Olumlu Pekiştireçleri Belirlemenin Öğretim Oturumlarına Etkisi (Sinem Hilal Karaaslan, Ayşe Tuba Ceyhun)
4. Otizmli Çocukların Eğitiminde Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler (Arzu Özen, Şerife Şahin)
5. Jest ve Yüz İfadesi Öğretiminde Video Modelin Etkililiği (Esin Pektaş Karabaekir, Nurgül Akmanoğlu)