2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 7

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Özel Gereksinimli Bireylere Sosyal İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Tepki İsteme – Model Olma Tekniği Kullanımının Değerlendirilmesi- Meta Analiz Örneği  (Burcu Aktaş, İlknur Çifçi Tekinarslan, Müzeyyen Eldeniz Çetin)
2. Okul Çapli Olumlu Davraniş Desteği (OÇODD): Tek-Denekli Araştirmalar Sistematik Derleme (Sezgin Vuran, Ahmet İlkhan Yetkin, Emrah Gülboy Zehra Cevher, Hüsne Öz Alkoyak, Ahmet Alperen Yavuz)
3. OSB Olan Bireylere Sosyal İletişim Becerilerinin Öğretiminde Replik Öğretimi ve Replik Silikleştirme Uygulamasıyla Yürütülen Araştirmalarin İncelenmesi (Çetin Topuz, Burcu Ülke-Kürkçüoğlu)
4. Genişletilmiş Müfredat (ECC) Nedir ve Ne Zaman  Görme Engelli Çocuklara  Öğretmeye Başlamalıyız? (Önder İşlek)