Erken Dönemde Taklit Değerlendirmesi ve Karşılıklı Taklit Eğitimi

Düzenleyen: Yrd. Doç. Dr. Gökhan TÖRET, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Erken çocukluk döneminde dil, oyun ve ortak dikkat gibi sosyal etkileşimsel becerilerden biri taklit becerisidir. Taklit becerisi, çocukların yeni beceri ve bilgileri edinmelerinde ve bebeklik döneminden itibaren etkileşim ortağı ile sosyal ve duygusal olarak iletişimsel alışverişe katılmalarında önemli işlevi bulunmaktadır. Dil ve iletişim becerileri ile ortak dikkat ve oyun gibi diğer sosyal etkileşim becerilerinin geliştirilmesinde taklit becerilerinin öğretimi oldukça önemlidir. Erken çocukluk döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklara taklit becerilerinin öğretimi amacıyla öğretim yaklaşımları benimsenmiştir. Çalıştay konusu sosyal karşılıklılığı temel alan ve sosyal taklidi güçlendirmeye dayalı bir taklit eğitimi yöntemi olan Karşılıklı Taklit Eğitimidir (Reciprocal Imitatation Training; Dr. Brooke Ingersoll). KTE araştırmaları sonucunda doğal davranışsal yaklaşıma dayalı bir öğretim yöntemi olan KTE’nin, OSB olan çocuklarda, kendiliğinden taklit etme düzeylerinin ilerletilmesinde etkili bir yöntem olduğu görülmüştür. KTE, doğal ve davranışsal yaklaşıma dayalı bir müdahale yöntemidir. Bu yöntem, yetişkinin çocuğun eylemlerini ve sesletimlerini taklit ettiği taklit etme (contingent imitation) ile çocuğun eylemlerini eş zamanlı olarak adlandırması yoluyla betimlediği dilsel haritalama (linguistic mapping) hedeflenen taklit eylemlerine model olduğu, model olma; çocuğun taklit eylemini sergilemesi durumunda doğal pekiştireçleri sunduğu pekiştirme; çocuğun taklit eylemini sergilememesi durumunda hata düzeltmek için yardım sunduğu ipucu sunma gibi öğretim tekniklerini içermektedir. İlgili araştırmalarda erken çocukluk döneminde bulunan OSB olan çocuklarda KTE uygulaması sonunda taklidin yanısıra dil ve oyun becerilerinde ilerlemeler olduğu görülmüştür. KTE, OSB olan çocuklarda çocuklarda taklit eğitiminde önerilen bilimsel dayanaklı yöntemlerden biridir.  KTE, uygulanış açısından kolay, eğlenceli ve hızlı uygulanan bir yöntemdir. KTE ebeveynler tarafından kolaylıkla uygulanabilmektedir. KTE’de erken çocuk gelişimi ile uyumlu olarak taklit becerileri eğitiminde, nesneli oyun becerilerini içeren nesneli eylem taklidi becerileri ve dil öncesi iletişim becerileri arasında yer alan jestleri içeren jest taklidi becerileri hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra KTE’de OSB olan çocukların ciddi düzeyde güçlük yaşadığı, normal gelişim gösteren çocuklarda 18-36 ay döneminde taklit gelişiminde zirve gelişim evresi olan kendiliğinden taklit etme düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede ‘sen de yap’ vb. türünde bir sözel ipucuna bağlı olmadan taklit etme davranışının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Diğer yandan KTE uygulanış biçimi açısından öğretim esnasında taklit becerilerinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Çalıştay kapsamında taklit becerilerinin değerlendirilmesi ve KTE’nin uygulanması hakkında teorik ve video destekli bilgi verici bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Çalıştay hedef kitlesi (Kimler katılabilir?)
Özel Eğitim/Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Öğretmenleri, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri