2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Erken Çocuklukta Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Temel Matematik Becerilerinin Öğretimine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi (Muhammet Yasin Yassıkaya, İbrahim Halil Diken)
2. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Tuvalet Becerilerinin Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi (Dinçer Saral, Burcu Ülke Kürkçüoğlu)
3. Erken Yazma Müdahale Programının Yazmada Güçlük Yaşayan Bir İlkokul 3. Sınıf Öğrencisinin Doğru ve Akıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi: Bir Eylem Araştırması (Sevil Filiz, Ayfer Aslan)
4. Down Sendromlu Çocuklarin Rehabilitasyonunda Aktif Video Oyunları (Fettah Saygılı, Pelin Atalan)