2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 5

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Down Sendromlu Küçük Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programı (Gözde Tomris, Ibrahim Halil Diken)
2. Erken Çocukluk Döneminde OSB’li Bir Çocuğa Dil Öğretiminde Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretimi Yöntemi’ (Milieu Teaching)nin Etkililiği (Bedirhan Arslan, Ayşe Tuba Ceyhun)
3. OSB Olan Çocuklara Sembolik Oyun Becerisi Kazandırmada Etkinlik Çizelgesinin Kullanımı (Ayşe Batuk , Alperen Sağdiç, Ayşe Tuğba Ceyhun)