2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara İşlevsel İletişim Becerilerinin Öğretiminde Dokunmatik Ekranlı Konuşma Üreten Cihaz Kullanımının Etkililiği (Derya Genç Tosun, Onur Kurt Zehra Cevher)
2. Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Olan Bir Öğrenciye Ayakkabı Bağlama Becerisinin Öğretiminde IPAD Aracılığıyla Sunulan Video Modelle Öğretimin Etkililiği (Onur Sert, Kurtuluş Toptaş )
3. Türk İşaret Dili Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönemde İşaret Dili Öğretimi (Pelin Piştav Akmeşe, Nilay Kayhan)
4. Zihinsel Engellilerde Eğitimin Başarıya Etkisinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tahmini (Goksu Bozdereli Berikol, Ugur Bilge, Hilal Bozdereli, Gurkan Berikol)
5. Yardım Talep Etme Becerisinin Öğretiminde Fırsat Öğretiminin Etkililiği (Gökhan İnce, Dilek Erbaş)