2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 3

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Müdahaleye Yanıt Yaklaşımına İlişkin Yürütülmüş Boylamsal Çalışmaların Sistematik Derlemesi (Sezgin Vuran, Orhan Aydın, Muhammet Yasin Yassıkaya, Halil Uysal, Volkan Şahin)
2. Erken Çocuklukta Gömülü Öğretim: Meta-Analiz (Emrah Gülboy, Şerife Yücesoy Özkan, Salih Rakap)
3. Risk Grubunda Olan Öğrencilere Yönelik Etkili Bir Sistem Olan Müdahaleye Yanıt Yaklaşımına (Response to Intervention) Genel Bir Bakış (Sezgin Vuran, Halil Uysal, Muhammet Yasin Yassıkaya, Orhan Aydın)
4. Atipik Otizm Tanısı Almış Çocuklarda Egzersizin Önemi (Sevban Dönmez, Zeynep Tunay)