2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 2

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Öğrencilerde Sözel Basmakalıp Davranışların Azaltılmasına Yönelik Kullanılan Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme Yönteminin Etkililiği  (Dilek Kanak, Dilek Erbaş )
2. Resimli Okuma Materyalinin Erken Çocukluk Döneminde Otistik Çocuklarda Kelime ve Cümle Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerindeki Etkililiği (Ayşenur Çatak).

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1.  Rutin-Etkinlik-Geçiş Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Grup Eğitimi Modeli (İbrahim H. Diken, Ali Kaymak, Gökhan İnce)