1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Öncesi Dönemde Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Bakış Açısı Alma ve Birinci Derece Yanlış Kanı Atfı Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Seda Karakaşoğlu, Selda Özdemir)
2. Bedenlenmiş Biliş, Dil ve Jestler Arasındaki İlişki  (Zahide Töret, Selda Özdemir)
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Nesne ve Oyun Etkileşimi Videolarında Göz İzleme Farklılıkları (Selda Özdemir, Işık Akın Bülbül, İbrahim Kök, Suat Özdemir, Zahide Töret, Hale Çotuk, Görkem Ceyhan, Demet Tiryaki, Yasin Günlü, Arif Babacan)
4. Problem Davranışların İşlevinin Belirlenmesinde Denemeye Dayalı İşlevsel Analiz ile Geleneksel İşlevsel Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması (Gamze Apaydın, Çığıl Aykut)
5. Otizm Kapsamında Bozuklukta Erken Tanı, Müdahale ve Çocuk Gelişimciler (Sebahat Aydos)