1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19

10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Kapsamlı Bakım Planlarının Geliştirilmesine Genel Bakış (Veysel Aksoy, Ahmet İlkhan Yetkin)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Özlem Gözün Kahraman, Mücahit Yuvacı, Nihan Demirbaş)
3. Erken Çocuklukta Üstün Yeteneklilere İlişkin Türkiye’de Yapılmış Makalelerin Analizi (Rukiye Baltacı, İbrahim Halil Diken)
4. Anne ve Öğretmen İle Olan İlişkilerin Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Olan Olmayan Çocukların Okula Uyumları ile İlişkisinin İncelenmesi  ( Osman Özokçu, Ahmet İlkhan Yetkin, Gamze Kaplan, Güzidenur Yolcu )