1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18

10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım (Aysel Madra, Ertuğrul Polat, Aysel Madra, Ertuğrul Polat)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Çocuğu Tanıma Teknikleri Hakkındaki Görüşleri  (Merve Mercan, Sevcan Yılmaz)
3. Anaokuluna Devam Eden Çocukların Yazı Bilgisi ile Sesbilgisel Farkındalık Becerileri Arasındaki İlişki (Halime Miray Sümer, Özlem Altındağ Kumaş, Şenay Delimehmet Dada, Ahmet İskenderoğlu)
4. Türkiye'de Okul Öncesi ve Okul Dönemi Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklarlarla Hareket Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi (Fisun Yanardağ)