1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar): 
1. Erken Çocukluk Döneminde Otizmde Aile Merkezli Müdahaleler (Esra Orrum Çattık, Ahmet İlkhan Yetkin, İbrahim Halil Diken)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Türkiye’deki Okullarda Psikolojik Danışman/rehber Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ve Engelli Öğrencilerin Erken Tanılanması ( Elif Çimşir, Ramazan Akdoğan)
2. Serebral Palsili Çocuklarda Motor Fonksiyon Düzeyi ile Süreli Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Merve Kurt, Metin Selmani, Ata Elvan, Pelin Atalan, Tülay Tarsuslu Şimşek)
3. Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka Bulma, Tarama Tanılama Ve Yönlendirmede Üniversitelerin Oynayabileceği Roller: Aksaray Üniversitesi Örneği (Önder İşlek, Onur Emre Kocagöz, Cahit Şahin, Yasin Günlü, Gülistan Yalçın, Uğur Ülgen)
4. Ankara İl Merkezinde 0-10 Yaş Arasında Görme Yetersizliğine Sahip Olan Çocukların Demografik, Tanılanma, Eğitimsel ve Aile Destek Özelliklerinin İncelenmesi (Hale Dere Çiftçi)