1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 16

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okulöncesi veya İlkokul Döneminde Olan İşitme Kayıplı Çocukların Davranış Problemlerinin İncelenmesi (Abdullah Genç, Murat Doğan)
2. Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda İşitme Yetersizliği Olan ve Normal İşiten Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Zülfiye Göl, Hasan Gürgür, Murat Doğan)
3. Prematüre Yenidoğanların İşitme ve Alıcı/ifade edici Dil Gelişimlerinin İncelenmesi (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)
4. Okul Öncesinde Kaynaştırılan Özel Gereksinimli Çocukların Sosyometrik Statülerinin İncelenmesi (Osman Özokçu, Nihal Şen)