1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Bilgisi ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki (Şenay Delimehmet Dada- Cevriye Ergül)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Animasyon ve Sosyal Etkileşim Videolarında Göz İzleme Farklılıkları (Selda Özdemir, Işık Akın Bülbül, İbrahim Kök, Suat Özdemir, Zahide Töret, Görkem Ceyhan, Hale Çotuk, Demet Tiryaki, Yasin Günlü, Arif Babacan)
3. Erken Çocukluk Döneminde Taklit Edildiğinin Farkına Varma (Imitation Recognition) (Gökhan Töret)
4. Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Özel Yetenek Hakkında Bilinen Yaygın Yanlışlar ( Şule Demirel)
5. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Dönem Öğrencilerinin Yetersizlikten Etkilenme Düzeyleri, Sosyal Etkileşim Davranışları ve Okula Uyumları ( Funda Aksoy)