1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Güvenli Bebekler Güvenli Yarınlar Projesi (Neslihan Avcı, Abide Güngör Aytar, Bestami Erkoç, Müge Kunt, Berrin Somer Ölmez, Semih Kaynak, Pelin Pekince)
2. Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Olan Olmayan Çocukların Sınıfa Uyumları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Osman Özokçu, Nihal Şen, Sıla Doğmaz),
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim Ölçeği’nin (ESİ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması  (Meral Çilem Ökcün-Akçamuş, Funda Acarlar, Gamze Alak, Bahar Keçeli-Kaysılı)
4. Anasınıfına Devam Eden Çocukların Ev Erken Okuryazarlık Ortamı, Dil Gelişimi ve Çalışma Belleğinin Yıl Sonundaki Erken Okuryazarlık Düzeyini Yordama Gücü: Boylamsal Bir Çalışma (Cevriye Ergül, Meral Çilem Ökcün-Akçamuş, Gözde Akoğlu, Ergül Demir, Burcu Kılıç-Tülü, Şeyda Demir)

2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma: 
1. Erken Bütünleştirme Projesi (İbrahim H. Diken, Özlem Diken, Gözde Tomris, D. Merve Tuna)