1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Aile Merkezli Eğitim Modeli İle Çoklu Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ailelerin Güçlendirilmesi Sürecinin İncelenmesi (A.Emel Sardohan Yıldırım, A. Gönül Akçamete)
2. Dil Öncesi Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Down Sendromlu Çocuklarda Oyun ve Taklit Becerilerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi ( Gökhan Töret)
3. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocuklar ve Annelerinin Etkileşimi Üzerindeki Etkililiği (Y. Ömür Gürel Selimoğlu, Selda Özdemir)
4. Bağlanma Stillerini Yordamada Gençlerin Aile İşlevlerini Algılamalarının Rolü (The Role of Family Functions Perception of Young Adults in Predictor of Attachment Styles) (Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Melike Ediş, Büşra Ediş)