1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 12

4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim:
1. Bünyesinde Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Hizmet Veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yöneticilerinin Gözünden Yaşanılan Sorunlar  (Ayşe Tuba Ceyhun, Merih Yangın)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
2. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların İletişim İşlevlerinin Belirlenmesi (Arif Babacan, Avşar Ardıç, İbrahim Halil Diken, Gökhan Töret
3. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Kavram Öğretiminde Dramanın Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Mukaddes Demirok., İbrahim Toprak)
4. Okulöncesi Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimini Destekleyici Stratejiler (Sinan Kalkan, Salih Rakap)
5. Erken çocukluk dönemi otizm spektrum bozukluğunda değerlendirme: Oyun ve ilişkili değerlendirmeler (Veysel Aksoy, Dilay Akgün-Giray)