1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Engelli Bir Kardeşe Sahip Olmak ve Aileler İçin Yastan Kabule Geçiş Süreçleri (Burcu Cebeci)
2. Çocukluk Döneminde Bağlanma İle İlgili Yapılan Çalışmalarin İncelenmesi (Ayşe Belgin Aksoy, Müge Kunt)
3. Ev Ortamında Anne Çocuk Arasında Etkileşime Dayalı Yapılan Matematik Etkinliklerinin Annelerin Erken Matematik Beceri Farkındalığına Etkisi (Ayşegül AkıncıI Coşgun, Fatma Tezel Şahin)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel): 
1. Otizmli Bireylerde Erken Çocukluk Döneminde Video İle Kendine Model Olmanın Kullanıldığı Araştırmalar: Bir Betimsel Analiz Çalışması (Erkan Kurnaz, Sertan Talas)
2. Zihin Yetersizliği Olan Çocuklara Hayvanların Temel Özelliklerinin  Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Sunulan Kavram Haritasının Etkililiği (Melek Varol, Ahmet Yıkmış).