1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerde Fırsat Öğretiminin Sözel Taklit Becerisine Etkisinin İncelenmesi (Ali İrfan Çaka, Ayşe Tuba Ceyhun)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Aşamalı Yardımla Yoga Becerilerinin Öğretiminin Etkililiği (M. Yanardağ, S. Odluyurt, A. Canay )
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençlerde Uyarlanmış Fiziksel Eğitim ve Spor’un Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi (M. Yanardağ , C. Özbeke, E. Kurnaz, F. Yanardağ , Y. Yüksel, B. Gürol , İ. Yılmaz)
4. Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması (Abuzer Dalga, İsa Birkan Güldenoğlu)