1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8

2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma:
1. Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Rol Algılarının Belirlenmesi (Mehmet Seçkin Gezer; Veysel Aksoy)
2. Fizyoterapistlerin Erken Müdahale ve Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (S. Eliçe Ferliel, Seda Gökçe Turan )
3. 4-8 Yaş Arasi Kaynaştirma Öğrencilerinin Özellikleri Hakkinda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Mesut Önder, Alpaslan Karabulut)
4. Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda Öğretmenlerin Sınıf İçi Geçişlere İlişkin Görüşleri ( Hatice Bakkaloğlu, Emel Ergin)