Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu

Düzenleyen: Özlem Gülümser, Gelişimsel Pediatri Uzmanı, Ezgi Özalp Akın, Gelişimsel Pediatri Yandal Uzmanı, Burcu Bilik, Özel Eğitim Uzmanı

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: GIDR Uygulayıcı Sertifikası
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR); gelişimsel sorunların önlenmesi, erken tanısı ve sağaltımı için geliştirilmiş, kurama dayalı, aileler ile ilişkiyi güçlendirmek için en uygun tekniği kullanan, özgün, kapsamlı, uluslararası standardizasyonu bulunan bir yöntemdir. “Biyoekolojik Kuram” ve “Aile Merkezli Bakım” felsefelerine dayanmaktadır. GİDR’nin “izlem”, “destekleme” ve “erken girişim” bölümleri bulunmaktadır.
Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi; gelişimsel sorunlara yaklaşım konusundaki yöntemlerdeki yetersizlikler nedeniyle 1995 yılında başlayan çalışmalar sonucunda Türkiye’de geliştirilmiştir. National Institute of Health tarafından desteklenen büyük bir proje kapsamında 2010-2015 yılları arasında, dört farklı ülkede (Arjantin, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) yaklaşık 12000 çocukta standardize edilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmıştır.
Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu kapsamında; GİDR’nin kuram, felsefe ve yapısının paylaşılması, GİDR araştırmaları ve bilimsel temelinin aktarılması ve GİDR’nin klinik uygulamalarda kullanılabilmesi için gereken bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Tüm dünyada 25’ten fazla ülkede farklı uzmanlık alanlarına sahip katılımcılara GİDR Uygulayıcı Eğitimi verilmiş, 7 ülkede GİDR Eğiticilerinin Eğitimi tamamlanmıştır. Birçok dilde ve ülkede GİDR kullanımı ve eğitimi devam etmektedir.
2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale (ICECI) Kongresi GİDR Uygulayıcı Eğitimi Kursu’na kontenjan dahilinde katılımcı kabul edilecek ve kurs bitiminde, katılımcılara “Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Sertifikası” verilecektir.

Çalıştay hedef kitlesi (Kimler katılabilir?)
Çalıştaya erken çocukluk dönemin de çalışan  uzmanlar (Psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), özel eğitim uzmanları ve diğer ilgili kişiler katılabilir.