1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Etkinlik Temelli Öğretimin YGB’li Çocukların Öğrendikleri Sosyal Becerileri Tipik Gelişim Gösteren Akranlarına Genellemelerine Etkisi (Sevim Karahan, Merih Toker, Latife Özaydın)
2. Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Dayanıklılık Programı (OÇPDP)’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması (Fatma Özge Ünsal; Gülden Balat)
3. OSB’li Çocuklara Taklit Becerileri Öğretiminin Sözel İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Süleyman Bayram, Murat Tekel, Ayşe Tuba Ceyhun),
4. Otizmli Çocuklara Toplumsal Uyarı İşaretlerinin Öğretiminde Geleneksel Olarak ve Gömülü Öğretim Yoluyla Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması (Arzu Özen, Şerife Şahin)
5.Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerde Kapsamlı Erken Müdahale Programlarının Değerlendirilmesi (Emine Arslan Kılıçoğlu, Mehmet Sağlam, Rukiye Arslan).