1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Erken Çocukluk Dönemindeki Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi (Sertan Talas, Erkan Kurnaz)
2. Otizmli Çocuklarda Temel Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi (Gamze Beyazoğlu, Ersan Kara , Engin Uysal)
3. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çok ve Az Kavramlarının Kazandırılmasında Kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiği  (Gizem İlanbey, Meltem Çengel, Ahmet Bildiren)
4. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarla Eve Dayalı Yürütülen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Bilişsel Gelişim Alanına Yönelik Stratejilerinin Uygulanması ve Etkililiği (Gürcan Hatır, Ayşe Tuba Ceyhun)
5. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Hayali Oyun Becerilerinin Öğretimi: Betimsel Bir Çalışma (Dinçer Saral, Burcu Ülke-Kürkçüoğlu)