POSTER OTURUMU 3

1. Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşma Bozukluğuna Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Zorbalığa Uğrama Düzeylerinin Karşılaştırılması (Şükriye Kayhan Aktürk)
2. PECS’in OSB’li Bir Çocuğun Sözel ve Sözel Olmayan İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi (Feyyaz Aslan, Safiye Ateş, Havvagül Deniz)
3. Koklear implantlı çocuklarda fonolojik becerilerinin değerlendirilmesi (Seda Keten,  Ayşe Sanem Şahlı, Ziya Saltürk)
4. Okulöncesi Kaynaştırma/Bütünleştirme Ortamlarında Sunulan Koçluk Uygulamaları: Betimsel Bir Çalışma  (Dinçer Saral, Üzeyir Emre Kıyak)
4. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yetersizliğe Sahip Kardeşleriyle İlişkilerine Dair Görüşlerinin İncelenmesi (Ayşe Tuba Ceyhun, Vedat Baz)
5. Gelişim Geriliği Olan 5 Yaşındaki Bir Erkek Çocukta Atma Davranışını Azaltmaya Yönelik Davranış Değiştirme Programı (Safiye Ateş, Merve Kılcan, Büşra Bilen)
6. Oyun temelli Erken Müdahale Programlarının Otizm Tanısı Olan Çocukların Bilişsel Gelişim Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi (Çağla Zeynep Tunay, Sevban Dönmez)
7. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Çocuklarının Cinsel Gelişimi ve Eğitimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi (Gülşah Çerçi)
8. Ailelerin Özel Gereksinimli Çocuklarına Verilen Gelişimsel Destek Hizmetleri Hakkındaki Görüşlerinin, Erken Müdahaleye Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi (Semra Şahin, Burak Aldiş, Neslihan Akçay, Cihan Alparslan)
9. Özel Eğitim Anaokulunun Gerekliliği (Ekrem Çalgin)
10. Çocuk Gelişiminde ve Gelişim Değerlendirmesinde Kültürün Etkileri (Neslihan Argüt)
11. Otizm Tanılı Çok Engelli Bir Çğrenciye Temel Eşleme Becerilerinin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucu ile Öğretim tekniğinin etkililiği (okul öncesi öğretmeni Özgül Dinçel, zihin engelliler sınıf öğretmeni Evrim Duyşen Aksu)
12. Doğal dil öğretim yöntemi temelli iletişim ve dil becerileri terapi Programının İletişim ve Dil Sorunu Olan 3 Farklı Çocuk Grubundaki Etkililiği (Arzu Akyüz Toğram, Bülent Toğram)
13. Aile Katılımıyla Uygulanan Resimli Okuma Materyalinin Erken Çocukluk Döneminde Otistik Çocuklarda Kelime ve Cümle Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerindeki Etkililiği  (Ayşenur Çatak )
14. Özel Gereksinimli Çocuğu Olan İki Yakın Akrabanın Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Karşılanması: Eylem Araştırması (Nurcan Kaya)