POSTER OTURUMU 2

1. Otizm Kapsamında Bozuklukta Erken Tanı, Müdehale ve Çocuk Gelişimciler (Sebahat Aydos, Elif Satı Çalış)
2. Koklear implantlı çocuğa sahip anne-babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi (Seda Keten, Ayşe Sanem Şahlı)
3. Tipik Gelişim Gösteren ve OSB’ li 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Dil Becerilerinin ABLLS-R Değerlendirme Aracı ile Karşılaştırılması (İlknur Maviş, Beyza Nur Sezer, Mustafa Çağatay Yöndem)
4. Foused Playtime Intervention (FPI): Aile Merkezli Oyun Odaklı Müdahale Programı (Aynur GıcıI-Vatansever, Zekiye Hande Yılmaz, Emine Ahmetoğlu)
5. The differences of participation and associated environmental barriers between preschool children with Autism Spectrum Disorder and typical development ( Chi-Ching Huang, Lin-Ju Kang)
6. Bir Müdahale Yöntemi Olarak Oyun Terapisinin Nörobiyolojik Boyutu  (Fatma Mahperi Hekimoğlu )
7. Gelişimsel Erken Müdahale Uygulaması: Uygulama Basamakları Üzerine Bir Örnek (Çiğdem Aytekin; Ezgi Taştekin; Sibel Özkızıklı)
8. Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale ve Türkiye’de Uygulanan Tarama Yaklaşımlarının İncelenmesi (Ayşenur Uzekmek, Buket Tan, Ecemnur Baş, Merve Ayaz, Tuğba Gedik)
9. Fotoğraflı Etkinlik Çizelgeleri ve Şekil Vermeyi Birlikte Kullanarak Otizmli Bir Çocuğa Tercih Etmediği Yiyecekleri Yeme Becerisi Kazandırma (Özlem Arı, Nihan Bozkurt, Gül Hayal Korkmaz)
10. Öğretmelere Önerileri (Hakki Bulut)
11. Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Birimi Aile Memnuniyet Anket Sonuçları (Ali Kaymak, Gökhan İnce, Doğan Işıklar)
12. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Öncelikli Arttırılmak ya da Azaltılmak İstenen Davranışları (Ali KAYMAK, Gökhan İNCE)
13. Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerinin Yaptıkları Uygulamaların Ve Yaşadıkları (Tuğba Sivrikaya, Evgin Çay, Müzeyyen Eldeniz Çetin)
14. Sosyal Etkileşim Becerilerinin Öğretiminde Ipad Aracılığıyla Sunulan Videoyla Model Olmanın Etkililiği (Melih Çattık, Esra Orum Çattık)