POSTER OTURUMU 1

1. Denizli İli Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Görüş ve Düşünceleri, Engellilere Bakış Açısı ve Mesleki Yeterlilikleri (Zeliha Tenekeci)
2. Sanat Psikoterapisi Uygulanan Çocukların Topluma Kazandırılması (Arzu Avşar)
3. Erken Çocuklukta Görsel Algilama Davranışları ve Okul Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Nursel Çeri)
4. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevresel Tutumlarının Çizdikleri Resimlere Göre İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Burcu Coşanay)
5. ZEEP-Ziçev Erken Eğitim Programı (Meryem Şahin)
6. Erken Çocukluk Döneminde Müdahaleye Yanıt (RTI) Yaklaşımı (Zekiye Hande Yılmaz, Aynur Gıcı Vatansever)
7. Çocukluk Döneminde Yemeyle İlgili Verilen Mesajlar ile Beden Memnuniyeti Arasındaki İlişki: Pilot Çalışma (Fatma Mahperi Hekimoğlu)
8. Sözcüklerden Seslere: Otizmli Bir Öğrenciye Okuma Becerisinin Kazandırılmasında Bütünsel Sözcük Okuma ve Sesbilgisel Okuma Öğretiminin Etkililiği (Şaziye Seçkin Yılmaz)
9. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilere Okuma- Yazma Öğretiminde Zihin Haritası Yönteminin Etkililiği: Vaka Örneği (Ceren Arı)
10. Erken Çocukluk Döneminde Görülen Çoklu Yetersizlikler (Melih Çattık)
11. Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara söz öncesi iletişim becerilerinden ortak ilginin kazandırılmasında doğal dil öğretim yönteminin etkililiği  (Özgül Dinçel, Evrim Duyşen Aksu)
12. Erken Çocukluk Döneminde Küçük Grup Düzenlemelerine İlişkin Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi (Esra Orum Çattık, Melih Çattık)