MATEMATIK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE/DİSKALKÜLİYE ERKEN MÜDAHALE: OYUNLARLA SAYI HİSSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Düzenleyen: Prof. Dr. Sinan Olkun, TED Üniversitesi

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: Sayı Hissi Oyunları ve Katılım Belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Gelişimsel psikoloji, eğitim ve nörobilim alanında son yıllarda yapılan araştırmalar insanın doğuştan getirdiği ve az sayıda alt sistemden oluşan bir öğrenme mekanizmasının olduğunu göstermektedir. Bu alt sistemlerden 2 tanesi (sayı ve şekil) matematik öğrenme ile doğrudan ilgili olup diğer 3 sistem ise bu öğrenmeye destek olmaktadır. Sayı alt sistemi ise 4 alt sistemden oluşmaktadır. Bunlar birbirleri ile etkileşim halinde insanın matematik öğrenebilmesini sağlayan mekanizmayı oluşturmaktadır. Dolayısıyla insan matematik öğrenebilmek için başta sayı algısı olmak üzere şekil algısından, nesnelerden, eylemlerden ve sosyal çevreden de yararlanmaktadır. Bütün bu sistemlere hitabeden bir eğitim ortamı çocuğun mevcut potansiyelini en üst düzeyde geliştirmektedir. Zira bu alt sistemlerdeki akıcılık matematik öğrenme kapasitesini oluşturmaktadır. Peki, doğuştan getirilen bu sistemleri geliştirmek mümkün müdür? Yanıt evet. Doğrudan bu temel becerileri geliştirmeyi hedef alan ve çocukların akranları ile ve büyükleri ile oynayabileceği oyunlar yoluyla bu becerileri geliştirebiliyoruz. Bu oyunlar sayesinde hem bu temel beceriler gelişiyor hem de çocuklar akranları ve özellikle ebeveynleri ile kaliteli zaman geçiriyorlar. Oyunlarımız özellikle sayı alt sisteminin gelişimine hizmet ederken aynı zamanda insan bilişinin uzam, nesneler, eylemler ve sosyal çevre gibi diğer alt sistemlerini de dolaylı olarak geliştirmektedir. Özetle çocuk oyunlarla oynayarak hem eğlenmekte hem de başta matematik olmak üzere genel olarak öğrenme potansiyelini geliştirmektedir. Oyunlar 20 yıllık araştırma deneyimi ışığında ve veriye dayalı olarak tasarlanmıştır. Okul müfredatı ile kazandırılmak istenilen bilgi ve becerilerin alt yapısını oluşturarak okul başarısına destek olmayı amaçlar.