Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Akuaterapi & Yüzme Eğitim Programı

Düzenleyen: Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 30 kişi

Bu çalıştayın amacı akranlarına göre hareket repertuarı daha sınırlı olan OSB’li çocukların suyun hidrodinamik özelliklerinden yararlanarak kaba motor becerilerini destekleme, fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirme ve yaşam boyu kullanabileceği yüzme becerilerini öğrenmeleri konularında OSB’li çocuklarla çalışan uzmanların bilgi ve beceri repertuarını arttırmaktır. Bu kapsamda suyun dinamik özellikleri, uyarlanmış su içi müdahalede modeller, bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel gereksinim ve uyarlama, su içi teknikler, su içi müdahale araştırmalarının sonuçları, transfer teknikleri & tutuşlar, bireysel & gurup eğitimi ve su içi müdahale dersini yürütme konularına yer verilecektir. Çalıştay teorik, teknik ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır.  

Çalıştayın teorik temellerini içeren konular;  
1.         Suyun dinamik özellikleri
2.         Uyarlanmış su içi müdahalede modeller
3.         Bireyselleştirilmiş eğitim programı
4.         Özel gereksinim ve uyarlama
5.         Su içi teknikler  

Çalıştayın havuz uygulamalarını içeren konular;  
1.         Transfer teknikleri & tutuşlar
2.         Bireysel & gurup eğitimi
3.         Yüzmeye hazırlayıcı oyun ve etkinlikler