Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Öğrenme ve Müdahale Programı

Düzenleyen: Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 30 kişi

Otistik spektrum bozukluğunun teşhis ölçütleri motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan araştırmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkileşim fırsatı sağlama, tekrarlı/yinelenen hareketleri azaltmada bir fırsat sağlamasına rağmen, bu konu araştırmacılar, uzmanlar ve aileler tarafından gözden kaçırılmaktadır. Bu seminer programı ile katılımcılar aşağıda yer alan öğrenme amaçlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır:

• Motor gelişimle ilgili yanlış bilinenleri açıklayabilecek
• Motor becerileri kazandırmada kanıta dayalı özellikleri tanımlayabilecek
• Motor gelişim teorilerini motor müdahale programı için kullanabilecek
• OSB’li çocukların motor ve hareket özelliklerini açıklayabilecek
• Motor değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecek
• OSB’li çocuklar için motor müdahale programının bileşenlerini tanımlayabilecek
• OSB’li çocuklarda motor beceri edinimine ilişkin stratejileri seans içerisinde kullanabilecek
• Motor müdahale programında yer alan aktiviteleri OSB’li çocuklara uygulayabilecektir.